تحلیلی بر وضعیت رفتارهای فرهنگی در نواحی روستایی کشور

مقالات مهر ۹, ۱۳۹۷

تحلیلی بر وضعیت رفتارهای فرهنگی در نواحی روستایی کشور مقاله ۳، دوره ۱، شماره ۳ – شماره پیاپی ۴۰۶۰۰۰، زمستان ۱۳۸۹، صفحه ۵۳-۸۲  اصل مقاله (۴۶۹ K) نویسنده عباس امینی فسخودی استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان چکیده مقاله حاضر حاصل مطالعه‌ای با هدف بررسی و تحلیل رفتارهای فرهنگی در مناطق روستایی کشور است. با انجام […]

136 بازدید کل ، 0 امروز

آگروفارستری

مفاهیم توسعه روستایی, مقالات مهر ۴, ۱۳۹۶

آگروفارستری و استفاده بهینه از خاک آگروفارستری چیست؟ آگروفارستری (جنگل ورزی) با نام لاتین Agroforestry به تلفیق عملیاتی از قبیل کشت درخت، زراعت، پرورش گیاهان علوفه ای و مرتعه ای، دامداری و غیره در عرصه معین گفته می شود. به عبارتی دیگر آگروفارستاری یعنی تلفیق مدیریت کشاورزی و پرورش درخت.سیستم آگروفارستری (جنگل-زراعی) سیستم و روش پایدار کشاورزی یا پرماکالچر است که […]

287 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر