تحلیلی بر وضعیت رفتارهای فرهنگی در نواحی روستایی کشور

مقالات مهر 9, 1397

تحلیلی بر وضعیت رفتارهای فرهنگی در نواحی روستایی کشور مقاله 3، دوره 1، شماره 3 – شماره پیاپی 406000، زمستان 1389، صفحه 53-82  اصل مقاله (469 K) نویسنده عباس امینی فسخودی استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان چکیده مقاله حاضر حاصل مطالعه‌ای با هدف بررسی و تحلیل رفتارهای فرهنگی در مناطق روستایی کشور است. با انجام […]

113 بازدید کل ، 0 امروز

آگروفارستری

مفاهیم توسعه روستایی, مقالات مهر 4, 1396

آگروفارستری و استفاده بهینه از خاک آگروفارستری چیست؟ آگروفارستری (جنگل ورزی) با نام لاتین Agroforestry به تلفیق عملیاتی از قبیل کشت درخت، زراعت، پرورش گیاهان علوفه ای و مرتعه ای، دامداری و غیره در عرصه معین گفته می شود. به عبارتی دیگر آگروفارستاری یعنی تلفیق مدیریت کشاورزی و پرورش درخت.سیستم آگروفارستری (جنگل-زراعی) سیستم و روش پایدار کشاورزی یا پرماکالچر است که […]

238 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر