تقسیمات کشوری شهرستان دوره

استان لرستان, شهرستان دوره آبان ۱۴, ۱۳۹۷

نام استان نام شهرستان نام بخش نام دهستان نام شهر نام آبادی لرستان دوره لرستان دوره چگنی لرستان دوره چگنی تشکن لرستان دوره چگنی تشکن آزادخان لرستان دوره چگنی تشکن بن مزرعه لرستان دوره چگنی تشکن پانسارتشکن لرستان دوره چگنی تشکن سادات تشکن لرستان دوره چگنی تشکن چاه ذوالفقار لرستان دوره چگنی تشکن خیر آباد […]

117 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر