تقسیمات کشوری شهرستان آبدانان

استان ایلام, شهرستان آبدانان مهر ۸, ۱۳۹۷

نام استان نام شهرستان نام بخش نام دهستان نام شهر نام آبادی ایلام آبدانان ایلام آبدانان کلات ایلام آبدانان کلات مورمورئ ایلام آبدانان کلات مورمورئ ابطاف سفلی ایلام آبدانان کلات مورمورئ ابطاف علیا ایلام آبدانان کلات مورمورئ ایستگاه علوفه ایلام آبدانان کلات مورمورئ تپه حمام سفلی ایلام آبدانان کلات مورمورئ تپه حمام علیا ایلام آبدانان […]

61 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر