تقسیمات کشوری شهرستان آبدانان

استان ایلام, شهرستان آبدانان مهر 8, 1397

نام استان نام شهرستان نام بخش نام دهستان نام شهر نام آبادی ايلام آبدانان ايلام آبدانان كلات ايلام آبدانان كلات مورمورئ ايلام آبدانان كلات مورمورئ ابطاف سفلي ايلام آبدانان كلات مورمورئ ابطاف عليا ايلام آبدانان كلات مورمورئ ايستگاه علوفه ايلام آبدانان كلات مورمورئ تپه حمام سفلي ايلام آبدانان كلات مورمورئ تپه حمام عليا ايلام آبدانان […]

38 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر