فرآیند بومی‌سازی شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران

مقالات مهر ۹, ۱۳۹۷

مقاله ۱، دوره ۱، شماره ۴ – شماره پیاپی ۵۰۳۲۰۳، زمستان ۱۳۸۹، صفحه ۱-۴۱  اصل مقاله (۷۶۷ K) نویسندگان عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری۱؛ داوود مهدوی۲؛ مهدی پورطاهری۳ ۱دانشگاه تربیت مدرس، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۲دانشگاه تربیت مدری، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۳دانشگاه تربیت مدرس، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده مفهوم پایداری در صنعت […]

214 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر