فرآیند بومی‌سازی شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران

مقالات مهر 9, 1397

مقاله 1، دوره 1، شماره 4 – شماره پیاپی 503203، زمستان 1389، صفحه 1-41  اصل مقاله (767 K) نویسندگان عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری1؛ داوود مهدوی2؛ مهدی پورطاهری3 1دانشگاه تربیت مدرس، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 2دانشگاه تربیت مدری، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 3دانشگاه تربیت مدرس، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده مفهوم پایداری در صنعت […]

133 بازدید کل ، 1 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر