تقسیمات کشوری استان البرز – سال 95

استان البرز شهریور 25, 1397

نام استان نام شهرستان نام بخش نام دهستان نام شهر نام آبادی البرز البرز کرج البرز کرج مرکزي البرز کرج مرکزي گرمدره البرز کرج مرکزي گرمدره فرماندهي مرکز آموزش محمد رسول الله البرز کرج مرکزي گرمدره باغ پير البرز کرج مرکزي گرمدره قلعه عبدالله خان البرز کرج مرکزي گرمدره شهرک طالقاني البرز کرج مرکزي گرمدره […]

39 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر