درباره مدیر سایت

تاریخ عضویت: شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

شبکه تعاملی توسعه روستایی شبکه ای مشارکتی و متکی بر توان اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، مدیران، نخبگان و فعالان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و جوانان روستایی است که به دنبال زمینه سازی مدلی مبتنی بر عدالت برای رشد و پیشرفت مناطق روستایی و محروم می باشد.

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر