انجمن علمی طب سنتی ایران

  • تهران ، آدرس : تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست شمالی، پلاک ۲۷، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه دوم
  • 1 سال قبل
انجمن علمی طب سنتی ایران