شرایط پذیرش طرح

لطفا شرایط پذیرش طرح را از لینک زیر دانلود و مطالعه بفرمایید

دانلود توافقنامه

ثبت نام در سامانه

برای ارائه طرح پیشنهادی جهت مشارکت در سامانه ثبت نام کنید.

ثبت نام در سامانه

ورود / پیگیری

برای پیگیری و مشاهده وضعیت طرح از این قسمت اقدام کنید

پیگیری درخواست مشارکت

پرسش های متداول

می توانید در این قسمت پرسش های متداول را مطالعه نمایید

پرسش های متداول