سامانه شجر یا “شبکه جامع روستا”

سامانه شجر یا “شبکه جامع روستا”

سامانه شجر یا “شبکه جامع روستا” با هدف یکپارچه سازی فعالیت های دهیاری و همچنین یکسان سازی و استاندارد سازی فرآیندهای جاری در دهیاری ها و تجمیع آمار و اطلاعات به منظور استخراج گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز در سطوح مختلف مدیریتی و نظارتی دهیاری ها به منظور فراهم سازی یک بازوی مطمئن و قابل اتکای اطلاعاتی برای تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری ها در خصوص مدیریت روستایی طراحی و اجرا گردیده است.

شرکت اطلس تلاش رایانه به عنوان مجری این طرح با بهره گیری از تیم مجرب برنامه نویسی و تحلیل نرم افزار و همچنین استفاده از تجربیات بخشداران و دهیاران در خصوص قوانین و مقررات دهیاری ها و با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های روز در خصوص طراحی سامانه های الکترونیک؛ موفق گردیده است در طول سه سال گذشته این طرح را از مرحله تحلیل به مرحله اجرایی و عملیاتی برساند و امروز بیش از ۱۵۰ کاربر در فاز استفاده رسمی از این سامانه بوده و بیش از ۱۵۰۰ دهیاری نیز آموزش های مربوطه را کذرانده و تا پایان سال ۱۳۹۷ به این سامانه دسترسی پیدا خواهند کرد.

 

تلفن

تلفن ۱: (+۹۸) ۳۴۵۶ ۷۸۹۰
تلفن ۲: (+۹۸) ۳۴۲۷ ۷۶۷۰

آدرس

ایران، تهران، خیابان جمهوری
فرعی اول سمت راست

ایمیل

dana@gmail.com
info@dana.com

/