درباره ما

ایران، استانِ ….، شهرستانِ …، بخشِ ….، دهستانِ …، روستای من

روستا و آبادی کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است با ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود، و این مهمترین نکته ای است که در خدمت و برنامه ریزی باید مد نظر داشته باشیم. 

در حال حاضر سازمان های دولتی و غیردولتی بسیاری در حوزه روستا فعالیت می کنند و نهادی های عمومی و سازمان های مردمی حضور گسترده ای در مشارکت برای توسعه روستا دارند.

جوانان روستا تحصیلکرده و با تجربه تر از گذشته به فکر و تلاش برای پیشرفت آبادی های هستند و موفقیت های بسیاری برای نمایش دارند.

ما نیز هم یار آن ها برای معرفی روستاها، توانمندی ها و محصولات شان و کمک به آن ها برای آینده زیبا هستیم ….

در این سایت دو بخش اصلی داریم:

ویکی روستا:

به معرفی روستاها می پردازد، مناطق گردشگری، آداب و رسوم، تجربه های موفق، غذاهای محلی، ورزش های روستایی و عشایری

کالا روستا:

به معرفی بدون واسطه خدمات و محصولات و تولیدات روستایی، صنایع تبدیلی کشاورزی، محصولات زراعی ، باغی و دام و طیور

 

محتوای سایت با مشارکت شما می باشد، پس در سایت ثبت نام کنید و با معرفی روستای خود و محصولات و خدماتی که دارید برای پیشرفت و آبادی آن هم یاری کنیم ….

 

شبکه تعاملی توسعه روستایی