موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

مراکز و موسسات علمی، آموزشی و پژوهشی فروردین 27, 1398

اهداف و ماموریت ها اهداف اصلی مؤسسه عبارتند از : حفاظت از منافع ملی، ساماندهی امر کنترل و گواهی بذر و نهال، حفظ حقوق مالکیت معنوی بهنژادگران، شناسایی و ثبت ارقام جدید گیاهی و کنترل و نظارت بر امور بذر و نهال کشور. مهمترین وظایف مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال عبارتند از: […]

5 بازدید کل ، 1 امروز

مرنگل

دسته‌بندی نشده فروردین 25, 1398

خوزستان دزفول سردشت سردشت مرنگل

10 بازدید کل ، 1 امروز

کارنج

دسته‌بندی نشده فروردین 25, 1398

خوزستان دزفول سردشت سردشت کارنج

11 بازدید کل ، 1 امروز

هلکيوه

دسته‌بندی نشده فروردین 25, 1398

خوزستان دزفول شهيون امامزاده سيدمحمود هلکيوه

9 بازدید کل ، 1 امروز

باغ قيصر

دسته‌بندی نشده فروردین 25, 1398

خوزستان دزفول سردشت سردشت باغ قيصر

7 بازدید کل ، 0 امروز

دهستان قبله ای

دسته‌بندی نشده فروردین 25, 1398

خوزستان دزفول مرکزي قبله اي

9 بازدید کل ، 2 امروز
صفحه 1 از 1111 2 3 111

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر