تقسیمات کشوری شهرستان ابوموسی استان هرمزگان

استان هرمزگان, شهرستان ابوموسی آبان 19, 1397 آبان 19, 1397


نام استان نام شهرستان نام بخش نام دهستان نام شهر نام آبادی
هرمزگان ابوموسي
هرمزگان ابوموسي تنب
هرمزگان ابوموسي تنب تنب
هرمزگان ابوموسي تنب تنب تنب بزرگ
هرمزگان ابوموسي تنب تنب تنب كوچك
هرمزگان ابوموسي تنب تنب فارور بزرگ
هرمزگان ابوموسي تنب تنب فارور كوچك
هرمزگان ابوموسي مركزئ
هرمزگان ابوموسي مركزئ سيرئ
هرمزگان ابوموسي مركزئ سيرئ سيري
هرمزگان ابوموسي مركزئ ابوموسي

بدون برچسب

74 بازدید کل ، 2 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر