راهنما

راهنمای فعالیت

نمونه هایی از فعالیت هایی که می توانید در سایت می توانید انجام دهید.

 • چگونه آگهی خود را ثبت کنیم ؟

  در حال ویرایش …

 • چگونه برای آگهی خود یک تصویر مناسب تهیه کنیم ؟

  در حال ویرایش …

 • چگونه برای آگهی خود یک ویدئو جذاب تهیه کنیم ؟

  در حال ویرایش …

 • چگونه آگهی خود را بالاتر از تمام آگهی های دیگر نمایش دهیم ؟

  در حال ویرایش …

 • چگونه با مشتریان خود صحبت کنیم ؟

  در حال ویرایش …