به آبادی روستا می اندیشند ...

برخی از فعالین در حوزه پیشرفت و آبادی روستاها ...
مهندس حسینعلی عظیمی

مهندس حسینعلی عظیمی

مدیرعامل سابق کانون سنگرسازان بی سنگر

جهادگر

دکتر روح الله ایزدخواه

دکتر روح الله ایزدخواه

مدیر اندیشگاه توسعه منطقه ای فناوران

تحلیلگر

مهندس محمد مهدی اطهر

مهندس محمد مهدی اطهر

موسسه همیار آبادی و پیشرفت

مدیر سایت ویکی روستا و کالا روستا

دکتر مهدی روح الهی

دکتر مهدی روح الهی

مدیر اندیشگاه پیشرفت و آبادانی

دکتری مدیریت و مجری طرح های آبادانی

دکتر محمدرضا جهانسوز

دکتر محمدرضا جهانسوز

سازمان بسیج کشاورزی و منابع طبیعی

هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر