هم افزایی

از مشارکت دیگران برای یافتن راه حل های پیشرفت روستای خود کمک بگیرید ...

گردش

کسب در آمد و رونق روستا با معرفی امکانات خود برای پذیرایی از هموطنان در روستای شما ...

آموزش

شبکه تعاملی توسعه روستایی یک محفلی برای آموزش های مورد نیاز برای شروع کسب و کار های محلی ...

مجموعه هایی که روستا را یاری می کنند!

همه برای همیاری مردمان روستا و پیشرفت و آبادی ایران اسلامی.
http://kalaroosta.ir/wp-content/uploads/2018/09/سازمان-بسیج-کشاورزی-e1552808240855-100x100.png
http://kalaroosta.ir/wp-content/uploads/2018/09/جهاد-کشاورزی-100x100.jpg
http://kalaroosta.ir/wp-content/uploads/2018/09/دفاتر-ICTروستایی-130x130.jpg
//kalaroosta.ir/wp-content/uploads/2018/10/بنیاد-برکت.jpg
//kalaroosta.ir/wp-content/uploads/2018/10/میراث-فرهنگی-صنایع-دستی-و-گردشگری.png
//kalaroosta.ir/wp-content/uploads/2018/10/معاونت-توسعه-روستایی.png
//kalaroosta.ir/wp-content/uploads/2018/10/بنیاد-مسکن.png
http://kalaroosta.ir/wp-content/uploads/2018/09/سازمان-تبلیات-اسلامی-130x130.png
//kalaroosta.ir/wp-content/uploads/2018/10/صدا-و-سیما.png
http://kalaroosta.ir/wp-content/uploads/2018/09/کمیته-امداد-130x130.png

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر